Tyskland henter hjem gullet sitt

Nyheter

Tyske gullreserver, som blir oppbevart av den Amerikanske- og den Franske sentralbanken i New York og i Paris, hentes nå sakte men sikkert hjem til Frankfurt ifølge den tyske myndigheter.

Totalt utgjør dette 674 metriske tonn gull fra hvelvene i de to verdensbyene. Til nå er rundt 10% blitt fraktet over land og hav, nærmere spesifikt 69 metriske tonn. Hovedårsaken til at verdiene transporteres tilbake til eierne er at tyskerne betrakter dette som nasjonale verdier, og derfor bør gullet oppbevares i deres eget land.

Hvelvene i Frankfurt vil etter planen øke gullbeholdningen sin med 50% innen 2020, mens tysk gull i Frankrike reduseres til null. Antallet tonn, som hentes fra USA, utgjør cirka 63% av alt tysk gull i amerikanske hvelv. Tysk gull i London vil foreløpig ikke bli hentet hjem. Grunnen til at det er hensiktsmessig å alltid ha noe gull i andre land er at dette brukes til å veksle inn lokal valuta. Totalt eier den Tyske stat rundt 3400 tonn gull noe som utgjør 67 % av landets totale reserver. Dette er den nest høyest tonnasjen i verden og bare forbigått av USAs gullreserver.

Sikkerhet er selvsagt en betydelig faktor når så mye verdi skal transporteres. Forsikringsselskaper vil for eksempel ikke forsikre mer enn et enkelt tonn av gangen når det fraktes med fly, mens det som eventuelt transporteres på land ikke forsikres. Hvert tonn har en verdi på cirka 42,2 millioner US dollar etter dagens kurs, mens gullet som skal ha blitt transportert til nå fra New York, har alene en verdi på nesten 12 milliarder Euro. Tyskerne regner med at transporten av hele beholdningen vil ta nærmere 7 år. Om dette hadde blitt lastet på 18-hjuls vogntog ville man behøvd rundt 40 kjøretøyer der hvert vogntog transporterer cirka 17 tonn. Neppe en jobb for postvesenet med andre ord.

Privacy Policy