Vi bader i gull!

sunset

Når du slenger deg ut i sjøvannet en varm sommerdag kan du faktisk påstå at du bader i gull. Verdenshavene inneholder tusenvis av tonn av det edle metallet – problemet er bare at det finnes så uendelig mye mer vann. Gullkonsentrasjonen, i for eksempel det nordlige Atlanterhavet og det nordøstlige Stillehavet, er på rundt 10 til 30 gram per kubikk kilometer vann….

Gullfunn i Norge

Tilbake i 1758 ble driften av den første gullgruven i Norge satt i gang på Eidsvoll. I en kvartsgang, i en av de gamle koppergruvene, hadde man funnet synlig gull og dermed var et hittil begrenset eventyr i gang. Noe senere fant man tilsvarende forekomster i lignende kvartsganger i Telemark, Bindal, Bømlo og flere steder i Nordland fylke. Mengdene var ikke all…

Ny miljøvennlig utvinningsmetode

Nyheter

I dag brukes fortrinnsvis kjemiske løsninger som inneholder giftstoffet cyanid til å utvinne gull. Enhver som har sett en spionfilm har en anelse om hvor farlig cyanid er, noe som gjelder for alt liv – både planter og dyr. I områder hvor det i dag utvinnes gull er dette et betydelig problem, både for menneskene som håndterer prosessen og for nærmiljøet. Selv…

Privacy Policy