Ny miljøvennlig utvinningsmetode

Nyheter

I dag brukes fortrinnsvis kjemiske løsninger som inneholder giftstoffet cyanid til å utvinne gull. Enhver som har sett en spionfilm har en anelse om hvor farlig cyanid er, noe som gjelder for alt liv – både planter og dyr. I områder hvor det i dag utvinnes gull er dette et betydelig problem, både for menneskene som håndterer prosessen og for nærmiljøet. Selv…

Privacy Policy