Gullfunn i Norge

Tilbake i 1758 ble driften av den første gullgruven i Norge satt i gang på Eidsvoll. I en kvartsgang, i en av de gamle koppergruvene, hadde man funnet synlig gull og dermed var et hittil begrenset eventyr i gang. Noe senere fant man tilsvarende forekomster i lignende kvartsganger i Telemark, Bindal, Bømlo og flere steder i Nordland fylke. Mengdene var ikke all…

Privacy Policy