Ny miljøvennlig utvinningsmetode

Nyheter

I dag brukes fortrinnsvis kjemiske løsninger som inneholder giftstoffet cyanid til å utvinne gull. Enhver som har sett en spionfilm har en anelse om hvor farlig cyanid er, noe som gjelder for alt liv – både planter og dyr. I områder hvor det i dag utvinnes gull er dette et betydelig problem, både for menneskene som håndterer prosessen og for nærmiljøet. Selv små mengder som siver ned i bakken kan utgjøre betydelige miljøproblemer.

Ved en feiltakelse har forskere nå oppdaget et langt mer miljøvennlig alternativ, nemlig noe så vanlig som sukker. Oppdagelsen skjedde i et eksperiment der forskerne forsøkte å lage kuber av gull og stivelse, til bruk for å fange gasser og små molekyler. Noe uventet oppdaget forskerne at de istedenfor fikk lange tråder der gullatomer ble omringet av bromatomer. Å skille gull fra brom er kjent som en relativt enkel sak, dermed forstod de at de var i ferd med å finne en ny og bedre metode for gullutvinning.

Metoden går ut på at gullet blandes først med klor og bromid, noe som danner gullklorid og gullbromid. Denne oppløsningen blir så blandet med tre forskjellige sukkertyper fra maisstivelse. Når gulloppløsningen kommer i kontakt med stivelsen skjer en kjemisk reaksjon og blandingen størkner. Fra dette faste stoffet kan altså gullet lett utvinnes.

Selve prosessen er mer komplisert enn den som brukes i dag med løsninger som inneholder cyanid. Det som taler til den nye metodens fordel er at den er betydelig rimeligere. Dessuten er prosessen nærmest ufarlig for de som håndterer den, og er som nevnt langt mer miljøvennlig. En annen viktig faktor, som vil fremskynde utskiftningen av de mer farlige løsningene, er at denne prosessen kan trolig også brukes i utvinning av andre edle metaller – som platina og palladium.

 

Privacy Policy