Noen av gullets egenskaper

Fakta

Gull er meget mykt til å være et metall og kan uten særlige problemer formes. Det er faktisk regnet som det mest formbare metallet vi kjenner til. Man kan enkelt trekke det ut i lange tråder eller banke det så tynt at det blir gjennomsiktig. Det edle metallet kan også brukes i legeringer med en rekke andre metaller – noe som gir helt nye egenskaper.

Gull løses opp i såkalte cyanider – dette er kjemiske løsninger som inneholder molekyler i cyanogruppen (et karbonatom bundet til et nitrogenatom). Disse løsningene er det som brukes når man utvinner gull kjemisk, for eksempel når man skal skille gullet fra jernmalm.

En annen viktig egenskap er at gull er særdeles korrosjonsbestandig – det vil si at det ruster ikke når det kommer i kontakt med vann. Derfor er det et godt egnet materiale til bruk i mynter, smykker og juveler og som et beskyttende lag utenpå andre mer reaktive materialer. Helt uanfektet av andre stoffer er det ikke, man kan løse gull helt opp ved å for eksempel bruke såkalt aqua regia – en meget korrosiv syreblanding.

Gull er en veldig og leder av både varme og elektrisitet samtidig som det reflekterer infrarød stråling veldig godt. Den siste biten er grunnen til at man bruker metallet i for eksempel romdrakter.

Hvis du har holdt en gullklump eller gjenstand av gull i handa vet du at det er ganske tungt. Kort forklart skyldes dette massetettheten i metallet – hvor mange atomer som bindes sammen i forhold til volumet. Jo flere atomer i volumet jo tyngre er stoffet. Til sammenlikning er tettheten i bly 11340 kg per kubikkmeter, mens gull veier så mye som 19300 kg. Dette er tett opp under metallet osmium (22 588 kg) som er det aller tyngste naturlige metallet vi kjenner.

Privacy Policy