Gullfunn i Norge

Tilbake i 1758 ble driften av den første gullgruven i Norge satt i gang på Eidsvoll. I en kvartsgang, i en av de gamle koppergruvene, hadde man funnet synlig gull og dermed var et hittil begrenset eventyr i gang. Noe senere fant man tilsvarende forekomster i lignende kvartsganger i Telemark, Bindal, Bømlo og flere steder i Nordland fylke. Mengdene var ikke all verden og det anslås at det totalt ble utvinnet kun 500 kg gull fra denne perioden.

Frem til 1980-tallet har norsk gull stort sett kommet som et biprodukt i forbindelse med fremstilling av sink, kopper og bly, og det totale bidraget til verdens gullproduksjon har vært minimal. Bidjovagge gull- og koppergruve i Finnmark fylke ble anlagt i 1985 og var den første store satsningen på området. Frem til nedleggelsen i 1991 ble det produsert bortimot 6200 kg gull fra malm. Innholdet i malmen var kun 3,9 gram gull per tonn.

Pannevasking etter gull i elver og bekker i Finnmark har vært en noenlunde populær letemetode i lang tid. Men mengdene som er funnet har ikke akkurat vært noe stort bidrag til brutto nasjonalprodukt. Fra 1866 og frem til den andre verdenskrigen antar man at dette dreier seg om maksimalt 100 kg. Den største klumpen man vet er funnet veide 17 gram, ikke så verst da dette er nok til fire pene ringer. Til sammenlikning er det funnet steiner i Bømlo med et gullinnhold som veier helt opp til et halvt kilo, og med en verdi på rundt 125 tusen norske kroner.

I de senere årene har Norsk geologiske undersøkelse (NGU) påvist ganske store forekomster av både gull og thorium i våre tre nordligste fylker. Begge metallene er verdifulle og vi kommer nok til å se flere nye gruver bli satt i drift i disse områdene.

 

Privacy Policy