Gullets historie

history

I de germanske språkene – som norsk tilhører – bruker vi ordet for gull som alle stammer fra det indogermanske ordet ”ghel”, som betyr gulglinsende. Gullets kjemiske symbol Au er en forkortelse og kommer fra ”aurum” – det latinske ordet for ”skinnende morgengry”.

Fordi gull forekommer naturlig, har et pent utseende, holder seg lenge og er lett å bearbeide, har metallet vært populært å bruke i lang tid. Man antar at egypterne og sumererne var de som først oppdaget og begynte å bruke gull for rundt 7000 år siden – nettopp på grunn av disse egenskapene. De eldste smykkene man hittil har funnet, som er laget av gull, er fra gravkammere i Egypt og er datert til å være rundt 5100 år gamle. Metallet har vært en ingrediens i de fleste kulturer, både i religiøs symbolikk, til utsmykking og som betalingsmiddel. Gull ble også ofte forbundet med overnaturlige krefter og magi.

Som et økonomisk verdimål har gull vært det kanskje viktigste middelet siden oppdagelsen av metallet, både for enkeltpersoners status og rikdom og for hele nasjoner. De første myntene vi kjenner var laget av gull eller sølv og revolusjonerte byttehandelen i eldre tider. Da papirpenger ble introdusert, en enda lettere metode for å bytte til seg varer og tjenester, tok man blant annet i bruk den såkalte gullstandarden. En viss mengde og vekt av gull eller sølv ble gitt navnet til en valutaenhet. For eksempel en norsk spesidaler som tilsvarte cirka 30 gram sølv.

Jakten på det vakre og verdifulle metallet har og hatt stor innflytelse på vår historie når det gjelder geografiske oppdagelser, kriger, invasjoner og erobringer. Oppdagelsesreisende som Christopher Columbus var nok ikke bare interessert i å forbedre datidens kart. Tørsten etter rikdom, spesielt gull, var sannsynligvis den drivende faktoren når de krysset verdenshavene.

 

Privacy Policy