Gull og andre edle metaller

NyheterDet finnes mange edle metaller som kan nevnes, men gull er vel det edle metallet som er mest kjent.
Gull var et av de første metallene som faktisk ble bearbeidet av mennesker, fordi det var et metall som var naturlig lett å bearbeide. I tillegg så har metallet et vakkert og et utseende som er veldig holdbart. Det sies at gull ble oppdaget så langt tilbake som for 7000 år siden og de første som trolig oppdaget gullet var egypterne og sumererne.

Verdien av gull

Gull er fortsatt et av de metallene som blir mye brukt den dag i dag og blir blant annet sett på som et metall som en verdimåler på økonomien på både hele nasjoner og på enkeltpersoner. I mange kulturer så anses fortsatt gull som et metall som har magiske krefter og gull blir ofte brukt som et religiøst symbol, i ulike former. Det finnes flere metaller som går under betegnelsen edelmetall. Noen metaller hører man ofte om mens andre er litt mindre kjent. Gull er jo et av de mest kjente edelmetallene, i tillegg til sølv og platina. Rhodium er også et edelmetall, men er ikke et metall som man hører så mye om.

Sølv

9801820341408528670Sølv er et metall som har blitt bearbeidet av mennesker i mange år. Det sies at sølv ble oppdaget som et metall som kunne enkelt bearbeides, så langt tilbake som for 5000 år før Kristi fødsel. På den tiden sølv ble oppdaget så hadde det like høy verdi som gull, og ble brukt blant av grekere, romere og egypterne. Sølvet har blitt sporet tilbake til gruver som ligger noen kilometer fra Athen, og det var her sølvet ble først oppdaget. I historien så kan man lese mye om ulike folkegrupper som prøvde å ta gruvene og det oppstod flere kamper på grunn av det. Det som gjorde at sølvverdien sank var det at de spanske kolonistene tok med seg store mengder selv over til det som vi nå kjenner som USA. Når sølvet var kommet seg dit, så sank verdien betraktelig der hvor sølvet opprinnelig var fra. I Kina så ble sølv brukt som betalingsmåte for å betale skatt, noe som gjorde at etterspørselen for sølv ble stor i den delen av verden. I løpet av 1600 tallet så var etterspørselen blitt så stor at to tredjedeler av sølvproduksjonen faktisk var i Kina.

Platina

stacks of platinum barsEdelmetallet platina ble aller først oppdaget av de innfødte i Sør Amerika og har også blitt funnet i ulike gamle smykker fra egypternes tid. De smykkene kan være så gamle som 3000 år. Den første i Europa til å ha oppdaget platina var Julius Caesar. Det var så langt tilbake som i 1557, og han beskrev da metallet som et hvitt metall som ikke kunne smeltes.
Definisjonen på et edelmetall er det at det er et metall som er motstandsdyktig, i forhold til andre typer metaller. Edelmetaller er ikke lett å løse opp, men noen av dem kan oppløses i det som kalles kongevann. Kongevann er en høykonsentrert miks av syrer.

Privacy Policy