Gullpriser

gold-leafGull har lenge hatt en egen tiltrekningskraft på mennesker verden over. Gull forekommer i ren og naturlig form, og ettersom gull er lett å bearbeide, ble det tidlig brukt til å lage smykker og pyntegjenstander. Mange folkegrupper trodde at gull hadde magiske egenskaper, derfor ble gull også brukt i religiøse sammenhenger. Men en av de viktigste bruksområdene for gull, er som økonomisk verdimåler. Gull ble brukt til å lage penger, eller man brukte gullklumper til å kjøpe varer. Ettersom det i tidlige tider var lettere å finne gull i ren form enn sølv i ren form, var sølv lenge ansett som mer verdifullt enn gull. Men da man begynte å utvinne sølv i stor skala, ble det snart klart at det fantes mye mer sølv enn gull i verden, dermed ble gull mer verdifullt enn sølv.

Gull handles med på råvarebørser verden over. Gullprisen fastsettes av etterspørsel og mengde. Dersom mange ønsker å kjøpe gull, men få ønsker å selge, går gullprisen opp. Dersom mange ønsker å selge, men få ønsker å kjøpe, går gullprisen ned. Mange land har egne gullbeholdninger. Tidligere kunne landenes valuta være knyttet direkte mot gullprisen, og i enkelte land hadde sedlene en påskrevet garanti der det sto at seddelen kunne veksles inn mot gull tilsvarende seddelen verdi. Dette skulle øke folks tillit til papirpengenes verdi.

Gullfunn har ført til gullrush flere steder i verden gjennom århundrene. Mange som drømte om rask rikdom dro til fjerntliggende steder som Klondike og Australia for å finne gull. Noen ble rike, mens andre slet seg ut til ingen nytte. Enkelte døde også under gullrushene. Det finnes gull i større eller mindre mengder mange steder i verden, men de fleste steder er forekomstene for små til at de er drivverdige. I 1859 fant man gull i Nevada. I dag er Las Vegas, Nevada en av verdens største kasinometropoler, og har blitt en gullglitrende by på alle måter. Men heldigvis trenger man ikke å dra helt til Las Vegas for å spille kasinospill. Man kan også spille på nettkasinoer som CasinoEuro (https://www.casinoeuro.com/no/) eller Betsafe.

gold-barsDet blir utvunnet omtrent 2.600 tonn gull hvert år, og verdens gullforekomster halveres hvert tiende år. De senere årene har gullprisen kommet opp på stadig nye rekordnivåer, men i 2013 begynte gullprisen å falle igjen. Mange selskaper og enkeltpersoner verden over har kjøpt gull som en investering i årene med kraftig stigning i gullprisen. Noen har til og med lånt penger for å kjøpe gull, uten å tenke på at gullprisen kan komme til å synke. Gullets historiske status som et hellig og mystisk metall gjør at noen tror at gull aldri kan tape seg i verdi. Dette kan bli en farlig tankegang dersom prisen skulle falle raskt. De høye gullprisene de siste årene har også ført til at folk har solgt gamle gullsmykker for å skaffe seg penger. Noen har vært ukritiske, og har solgt nesten hva som helst, bare for å få penger. Folk har fått utbetalt penger etter gullets vekt, ikke etter gjenstandenes faktiske verdi. Av og til har folk solgt unna smykker som har vært i familien i generasjoner, og noen av smykkene kunne faktisk hatt høyere verdi dersom de hadde blitt solgt slik de var. På mange måter kan denne jakten på rask rikdom kalles en moderne gullfeber.

Privacy Policy