Om bloggen

Velkommen til Bestgullpris.no!

Denne bloggen er viet i sin helhet til det som kanskje er det viktigste grunnstoffet vi har på kloden – nemlig gull. Påstanden holder definitivt vann dersom vi snakker om metallet som et mål på rikdom. Først og fremst forbinder vi gull med noe som har høy pengemessig verdi og dette kan illustreres med gullets avgjørende betydning for verdensøkonomien.

Men gull er også verdifullt for oss på mange andre måter. I dag vet vi at metallet har blitt anvendt i rundt 7000 år blant annet som betalingsmiddel og investeringsobjekt, til utsmykking, i medisin og i mange former for teknologi. Gullets unike egenskaper gjorde det til et av de første metallene vi mennesker benyttet oss av til forskjellige formål. Til og med i mat – forstå det den som kan.

På disse sidene vil du finne all mulig slags informasjon som er verdt å vite om gull. Innholdet vil strekke seg fra gullets historie til nåtidens bruk, via en rekke andre interessante områder som gullets fysiske egenskaper, investeringer i gull, diskusjoner om gullpriser, hvordan gull har påvirket ulike kulturer og mange andre spennende aspekter.

sunset

Privacy Policy